O mnie

Ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu z wyróżnieniem. Zdałam pomyślnie egzaminy specjalizacyjne z zakresu neurologii pierwszego i drugiego stopnia w 1994r i w 1998r.
Ukończyłam szkolenie z zakresu EEG osób dorosłych certyfikatem Polskiego Towarzystwa Elektroencefalografii Klinicznej.
Ponadto otrzymałam certyfikat ukończenia dwustopniowego szkolenia w tematyce Biofeedback-EEG.

Pracowałam

 • w lecznictwie otwartym i zamkniętym, nabierając doświadczenia zarówno na Ostrych Dyżurach Neurologicznych, jak również pracując w Pogotowiu Ratunkowym i udzielając pomocy w trybie ambulatoryjnym w przychodniach,
 • jako konsultant wielu wrocławskich szpitali,
 • jako orzecznik w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.,
 • jako specjalista neurolog w medycynie pracy.

Otworzyłam i prowadzę własną nowoczesną pracownię EEG, w której pracuje wykwalifikowany personel medyczny.
Uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowo-szkoleniowych jako wykładowca i słuchacz, by aktualizować swoją medyczną wiedzę i wykorzystywać ją w leczeniu pacjentów.
Zajmuję się leczeniem różnych chorób neurologicznych, do których między innymi należą:

 • bóle głowy,
 • padaczka,
 • zespoły bólowe kregosłupa w przebiegu dyskopatii,
 • zespoły bólowe kręgosłupa, powikłania powypadkowe,
 • choroby naczyniowe mózgu (udary mózgowe),
 • nerwice,
 • zaburzenia lękowo depresyjne,
 • zaburzenia snu.