Co to jest EEG Biofeedback?

Jest to ciekawa, profesjonalna, nowoczesna i bezpieczna metoda treningu mózgu stosowana z powodzeniem w USA i Europie od wielu lat. Optymalizuje ona pracę mózgu godząc relaks z pełną koncentracją.

Na świecie rozpowszechnionych jest wiele ośrodków EEG Biofeedback, liderami są nadal Amerykanie, jednocześnie twórcy tej metody. To oni po raz pierwszy wykorzystali  trening mózgu  u astronautów w ośrodku NASA. W USA jest zarejestrowanych około 1500 placówek. Na świecie liczą się także obie Ameryki i Australia. W Europie w czołówce  państw stosujących tę technikę znajdują się Czesi, Słowacy, Austriacy i Holendrzy.

W Polsce Adam  Małysz wykorzystał ten trening mózgu przygotowując się do zawodów.

Zasada działania

EEG Biofeedback opiera się głównie na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. wykorzystującym zdolność mózgu do samouczenia się. Jeśli  pojawi się jakiś powtarzalny  bodziec,  to spowoduje trwałe zmiany w mózgu na zasadzie bodźca i reakcji zwrotnej z tworzeniem się pewnych wzorców zachowań. Wizualizacja tego procesu przez grę komputerową jest elementem motywującym  do działania. Uzyskanie pozytywnego stanu mózgu jest cenną inwestycją na wiele lat, a może całe życie.

Trening mózgu polega na komputerowej analizie EEG. EEG  mierzy aktywność elektryczną mózgu i przedstawia ją w postaci wykresu. Na głowie badanego w róznych częściach czaszki są podłączone elektrody i przewody, które zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal. Właściwe oprogramowanie zamienia te informacje na zrozumiały dla pacjenta obraz w postaci gry video, wykorzystując sprzężenie zwrotne. Gra ta jest kontrolowana przez pacjenta wyłącznie przy użyciu jego myśli.  Człowiek widząc zapis swoich fal mózgowych może na nie wpłynąć i w ten sposób zmieniać aktywność mózgu. Terapeuta podczas treningu mózgu promuje pożądane fale mózgowe, a hamuje niewłaściwe. Gra komputerowa jest niczym innym jak, lustrzanym odbiciem aktywności elektrycznej mózgu – i jeśli chcemy coś poprawić w grze to automatycznie poprawiamy fale mózgowe.

Zwalczanie stresu poprzez trening mózgu odbywa się w 45-60 minutowych sesjach 1 lub 2 razy w tygodniu. Liczba treningów jest dobierana indywidua

lnie przez lekarza po uprzednim sporządzeniu protokołu sesji. Średnia liczba treningów waha się w granicach 15-20 w zależności od potrzeb i diagnozy problemu.

Wizualizacje poniżej ilustrują:
trening lewej półkuli mózgu

galeria: